Thông tin

  Site news

  Hình của User Admin
  Kênh liên hệ cần biết
  Bởi User Admin - Thứ ba, 5 Tháng một 2016, 9:55 AM
   

  Các bạn sử dụng các kênh liên hệ sau đây với Phòng Công tác Sinh viên:

  Website: http://www.hcmus.edu.vn

  Email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/osa.hcmus/

  Hình của User Admin
  Chào mừng các thành viên
  Bởi User Admin - Thứ sáu, 5 Tháng mười hai 2014, 10:18 PM
   

  Chào mừng các bạn đến với trang các Dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên, được quản lý bởi Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM).